Bahar Dönemi Ücret Yatırma ve Ders Seçimi İşlemleri

A – KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme ve ücret ödeme işlemleri 04 – 08 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yönetmelik gereği belirtilen tarihlerde (04 – 08 Şubat 2019) kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini
yaptırmayan öğrencilerin derslere devamı mümkün olmayacaktır.

Belirtilen tarihlerde kaydını yeniletmeyen, öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu gereğince öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, sevk ve askerlik işlemleri) yararlanamaz.
Öğrenim ücretlerinde taksitlendirme veya erteleme mümkün değildir.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin 25.06.2018 tarih ve 2018/08 sayılı kararı gereğince; bir eğitim-öğretim
döneminde akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinden veya ders ekleme-bırakma haftasından sonra
kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin (indirimli %75, %50 ve %25 öğrenciler dahil) kayıtları, mazeretleri
Fakülte/Yüksekokul yönetimince uygun görüldüğü takdirde; öğrenim ücretinin veya kredi başı
ücretinin %3’ü oranında gecikme ücreti alınır. Bu gecikme ücreti bir sonraki ay başında %6, sonraki ay
başında %9 ve bu şekilde artırılarak uygulanacaktır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemi http://obs.ufuk.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Kredi başına ücret ödeyecek öğrenciler; ücret belirleme formunu doldurup onay aldıktan ve
ücretlerini ödedikten sonra ders kaydı yapabilecektir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç lisans programlarında 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl) öğrenim süresini
tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler (Kredi Başına) 560 TL

Programın öğrenim süresini tamamlayarak mezun olamayan Hemşirelik ve ön lisans programı öğrencileri
(Kredi Başına) 250 TL

Genel not ortalaması 2.00 ın altında olup ders tekrarı yapacak lisans öğrencileri ve ders tekrarı yapacak
Tıp Fakültesi öğrencileri (Kredi Başına) 560 TL

Genel not ortalaması 2.00 ın altında olup ders tekrarı yapacak Hemşirelik ve ön lisans programı öğrencileri
(Kredi Başına) 250 TL

B – ÖĞRENİM ÜCRETİ

 Öğrenim ücreti herhangi bir Halk Bankası şubesinden 04 – 08 Şubat 2019 tarihleri arası “Ufuk
Üniversitesi Öğrenci Ücreti Ödemesi” şeklinde T.C. kimlik no verilerek masrafsız olarak
yapılacaktır. (Eft hariç)
 Halk Bankası İnternet bankacılığı üzerinden ise, Diğer Ödemeler > Eğitim Ödemeleri > Ufuk
Üniversitesi > TL > T.C. No > Ödeme şeklinde yapılabilmektedir.
 Öğrenim ücreti ödemeleri kredi kartı ile tek çekim şeklinde 04 – 08 Şubat 2019 tarihleri arası
Üniversitemiz Muhasebe Mali İşler Müdürlüğüne veya nakit olarak İncek kampüsü içinde Ufuk
Üniversitesi Halkbank şubesine ödeme yapılabilmektedir.
EFT ile yapılacak ödemeler için; (667 KHK kapsamındaki öğrenciler hariç)
HALK BANKASI ÇUKURAMBAR ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 1310
ALICI ADI : Ufuk Üniversitesi
IBAN : TR49 0001 2001 3100 0016 1000 02
AÇIKLAMA : Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve adı soyadı mutlaka yazılmalıdır.

667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA ÖSYM İLE LİSANS VE ÖNLİSANS
PROGRAMLARINA YERLEŞEN VE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞİP BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA
ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK GİDEN ÖĞRENCİLERİN
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(ÜNİVERSİTEMİZE ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK YERLEŞENLER HARİÇ)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında ÖSYM ile Lisans ve
Önlisans programlarına yerleşen öğrencilerin ücretleri ile ilgili düzenlemeler açıklanmış olup,
Üniversitemize bu kapsamda kayıt yaptıran öğrencilerimiz, 2018- 2019 eğitim öğrenim yılı yıllık öğrenim
ücretlerini ödeme işlemleri aşağıda belirtilen çerçevede yapılması gerekmektedir.
 1. taksiti en geç 21 Eylül 2018 tarihine kadar
 2. taksiti en geç 20 Ekim 2018 tarihine kadar
 3. taksiti en geç 20 Kasım 2018 tarihine kadar
 4. taksiti en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar
 5. taksiti en geç 20 Ocak 2019 tarihine kadar
 6. taksiti en geç 20 Şubat 2019 tarihine kadar
 7. taksiti en geç 20 Mart 2019 tarihine kadar
 8. taksiti en geç 20 Nisan 2019 tarihine kadar
 9. taksiti en geç 20 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

HALK BANKASI ÇUKURAMBAR ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 1310
ALICI ADI : Ufuk Üniversitesi
IBAN : TR630001200131000016100041
AÇIKLAMA : Öğrencinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
Üniversitemiz Mali İşler Biriminden kredi kartı ile de ödeme yapılabilir.
 667 sayılı KHK ile kapatılan Yükseköğretim Kurumları öğrencilerinin tercih sonucu yerleştikleri
Yükseköğretim Kurumlarına kayıt döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin
hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücretin, o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan
Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacağı duyurulmuştu. Buna istinaden, 2018-2019 eğitimöğretim yılı öğrenim ücretlerini bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete TÜİK tarafından yayımlanan
Ağustos ayı TÜFE artış oranında ki ücreti ödeyeceklerdir.

Yazar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir